Shoppingbag is leeg

Aansprakelijkheid

  • Alle artikelen die worden aangeboden zijn vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Wij werken alleen met hoogwaardige grondstoffen en vooraanstaande producenten. 
  • De aansprakelijkheid voor de artikelen berust in alle gevallen bij de fabrikant. 2Hot2Have sluit daarmee alle verantwoordelijkheid voor problemen met deze artikelen uit. 2Hot2Have is niet verantwoordelijk voor het afslijten van de vergulde toplaag, verlies en/of beschadiging van goederen tijdens verzending via TPG POST.
  • 2Hot2Have is niet aansprakelijk voor eventuele type-, zet- of drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien dit zich voordoet, zal de prijs worden aangepast.
  • 2Hot2Have kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van fotografie en/of beeldschermkwaliteit.
  • Transacties met of uit hoofde van 2Hot2Have zijn onderworpen aan het Nederlands recht. 2Hot2Have is niet verantwoordelijk voor schade aan het materieel welke het resultaat is van verkeerd gebruik van de producten.