Shoppingbag is leeg

Privacy

2Hot2Have ziet er op toe dat de door u verstrekte persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. 2Hot2Have zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet aan derden verstrekken met uitzondering van diegenen die zijn belast met de uitvoering van uw bestelling. Uitzondering op bovenstaande vormt het geval van wanbetaling.